Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Narada kierownictwa Łódzkiego OR ARiMR

Strona główna » Aktualności » Narada kierownictwa Łódzkiego OR ARiMR

wielkość tekstu:A | A | A

W Dzierżąznej k. Łodzi  22 marca 2012 r. odbyła się narada  Kierownictwa Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy udziale zaproszonych gości:

  • Artura Dunina - Posła na Sejm  RP - zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

Naradę zwołano by podsumować dotychczasowe działania ŁOR ARiMR oraz omówić tematykę przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście krajowym i wojewódzkim. Poseł Artur Dunin i Wicemarszałek Artur Bagieński podziękowali pracownikom ARiMR za pracę. Podkreślili, że Agencja cieszy się dobrą opinią wśród rolników w całym województwie. Na aprobatę zasługuje uruchomienie dodatkowych punktów przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie.

Wiodącym tematem Dyskusji była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r . Poruszono definicję "Rolnika Aktywnego". Wątpliwości zebranych budziła propozycja zazielenienia  7% gruntów. Sporo czasu poświęcono  sprawie połączenia ARiMR z ARR.

Poseł Artur Dunin poinformował, że w czerwcu 2012 roku zostanie uchwalony budżet unijny na lata 2014-2020. Dyrektor Włodzimierz Wojtaszek przedstawił system działający w ARiMR, którego zadaniem jest określenie obiektywnego obciążenia pracą jednostek organizacyjnych Oddziału Regionalnego.

Wicemarszałek Artur Bagieński wspomniał o działaniach PROW realizowanych przez Urząd Marszałkowski: "Odnowa i rozwój wsi", "LEADER", które wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Spotkanie zakończono omówieniem  bieżących spraw  dotyczących codziennej pracy biur w Łódzkim Oddziale Regionalnym.

czytano: 2140 razy

źródło: www.arimr.gov.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP