Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Rząd równych szans administracja przeciw dyskryminacji

Strona główna » Aktualności » Rząd równych szans administracja przeciw dyskryminacji

wielkość tekstu:A | A | A

    4 października 2012 roku w Łodzi odbyła się jedna z regionalnych konferencji „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji”.  Spotkania są organizowane w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz oraz Szkołę Główną Handlową we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
    Głównym celem wspomnianego projektu jest przygotowanie administracji rządowej wszystkich szczebli do tworzenia prawa i monitorowania jego stosowania, ale również stworzenia i wdrażania strategii uwzględniającej zasadę równości.
    Konferencję otworzyła Minister Agnieszka Kozłowska – Rajewicz przypominając wszystkim zebranym o bardzo ważnym wydarzeniu jakie miało miejsce 6 września – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreśla ona konieczność przygotowania pracowników administracji do stosowania języka, który nie dyskryminuje. - „Nie wystarczy wyeliminować bariery architektoniczne, należy zmienić mentalność ludzi – mówiła Pani Minister Agnieszka Kozłowska – Rajewicz - pamiętajmy aby nie patrzeć przez pryzmat ich niepełnosprawności, ale ich człowieczeństwa”.
    W trakcie spotkania odbyła się dyskusja panelowa na temat „Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczestnikami rynku pracy”. W panelu udział wzięła Ewa Fijałkowska – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Justyna Kudaj – Prezes Spółdzielni Inwalidów Zgoda, Bogna Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, Beata Gawron - Sekretarz Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Helena Kulawczyk z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Milena Nowak ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA-TY-MY. Uczestniczki panelu przyjęły zgodne stanowisko iż niezbędne jest aktywizowanie przede wszystkim osoby niepełnosprawnej, ale również jej rodziny. Najbliżsi powinni wspierać dążenia osoby niepełnosprawnej w poszukiwaniu pracy, a nie zniechęcać używając bardzo krzywdzących zwrotów „nie dasz rady” czy też na przykład „możesz stracić rentę”, „będziesz się wyróżniał, wyśmieją cię”, „jesteś inny”.
    Ważne jest również, aby osoba niepełnosprawna miała pracę dostosowaną do jej możliwości, aby nie była ona dana z „litości”,  powinna dawać satysfakcję, być źródłem poczucia godności. Praca powinna wynikać przede wszystkim  z partnerskiej i obopólnej korzystnej wymiany.
    W spotkaniu wzięli również udział parlamentarzyści Poseł Artur Dunin oraz
Poseł Krzysztof Kwiatkowski,  Wojewoda Łódzki Jolanta Cełmińska, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Powiat zgierski reprezentował członek zarządu Wojciech Budziarski

Rząd równych szans administracja przeciw dyskryminacji

zdjęć w galerii: 12
przejdź do galerii

 

czytano: 2522 razy

źródło: Artur Dunin

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP