Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Odważni do pracy

Strona główna » Aktualności » Odważni do pracy

wielkość tekstu:A | A | A

             24 października w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło sięseminarium podsumowujące projekt "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzeniaumysłowego" który został realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.Patronat nad seminarium objął Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki.
            Zaproszonych gościpowitała Bożena Piotrowicz Przewodnicząca Koła Zgierskiego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wśród nich byli między innymi: Katarzyna Skonieczka – Dyrektor Biura Poselskiego Posła Artura Dunina,  Iwona Boberska- doradca Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marcin Karpiński Wicestarosta Powiatu Zgierskiego, Wojciech Budziarski Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Józefa Dziemdziela przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego, Bohdan BączakZ-ca Prezydenta Miasta Zgierza, Marek Hilińskie radny Rady Miasta Zgierza, Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele organizacji wspierających i współpracujących z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami oraz opiekunowie i trenerzy.
            "Bardzo się cieszę że dzięki uprzejmości Pana Starosty mogliśmy to dzisiejsze spotkanie zorganizować właśnie tu w Starostwie i po raz pierwszy uhonorować firmy które zatrudniają osoby niepełnosprawne – powiedziała do zgromadzonych Bożena Piotrowicz - tytułem "Pracodawca przyjaznyosobom niepełnosprawnym". Nasz pomysł z odznaczaniem pracodawców przychylnie potraktował zarówno Pan Starosta jak i cały zarząd powiatu i dlatego mam nadzieję, że co roku będziemy mieli przyjemność wręczać statuetki firmom.”
            W pierwszej edycji "Pracodawca przyjazny osobom niepełnosprawnym" wyróżnionychzostało 13 firm w tym między innymi: Ogród Zoologiczny w Łodzi, Usługi Pralnicze w Zgierzu, Pizza Hut, Manufaktura, McDonald's (znajdujący się na ulicy Mickiewicza), PHU Ulmar oraz Ogród Botaniczny.
            Prezentacji projektu dokonała Pani Beata Gawron i Marcin Lisiecki. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aby
móc tego dokonać należy odkryć u nich indywidualny potencjał, określić preferencje i predyspozycje zawodowe, zwiększyć umiejętność poruszania
się po rynku pracy, podnieść kompetencje zawodowe poprzez zajęcia praktyczne w zakładach pracy. W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z różnego rodzaju form wsparcia m. in. spotkań z doradcą zawodowym,spotkań z psychologiem, warsztatów grupowych, zajęć praktycznych wzakładach pracy, pośrednictwa pracy, straży, wsparcia trenera pracy.
            Wprojekcie wzięło udział 103 osoby niepełnosprawne intelektualnie, 13osób uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy na umowę o pracę, 2 osoby na umowę zlecenie, 14 osób staże zawodowe, 79 odbyło indywidualnezajęcia praktyczne na stanowisku pracy. Od 2006 roku dzięki Centrum Doradztwa Zawodowego Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie („DZWONI”), ponad 60 osób znalazło zatrudnienie, 35 odbyło staże zawodowe,a 20 pracuje na umowę zlecenie.

czytano: 3009 razy

źródło: Artur Dunin

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP