Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Gala Puls Żychlina

Strona główna » Aktualności » Gala Puls Żychlina

wielkość tekstu:A | A | A

W dniu 5 marca w restauracji pod „Pod Wierzba” odbyła się pierwsza edycja Gali „Puls Żychlina”.

Honorowy patronat nad tą uroczystością objęli poseł na Sejm Artur Dunin, Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.
 
    Gala Puls Żychlina dedykowana była przede wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości. W ten wyjątkowy wieczór, gospodarze wieczoru Pan Grzegorz Ambroziak i Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Tarnowska chcieli  podziękować osobom, organizacjom, partnerom gospodarczym za chęć współdziałania, współtworzenia i budowania nowej jakości w życiu miasta i gminy Żychlin.
       Pod koniec ubiegłego roku burmistrz zwrócił się do dyrektorów placówek oświatowych, biblioteki, domu kultury, referatu promocji o przedstawienie kandydatur osób, organizacji i firm, które w sposób szczególny wspierają ich w misji tworzenia nowych możliwości dla rozwoju Żychlina. Miały to być osoby, których postawa i zaangażowanie w ostatnich latach były szczególnie widoczne. Osoby, stowarzyszenia i firmy, które jednocześnie z okazywaną samorządowi przyjaźnią, nie oczekują niczego w zamian.
       Podczas Gali wręczono statuetki będące  symbolicznym podziękowaniem dla każdego, kto choć raz, bezinteresownie wyciągnął swoją pomocną dłoń w kierunku innego człowieka.  

Wręczenia statuetek dokonali honorowi patroni Gali:
Poseł na Sejm Pan Artur Dunin,
Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska,
w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia wręczenia dokonał członek zarządu województwa łódzkiego Pan  Marcin Bugajski,
Wyróżnienia wręczał również Burmistrz Gminy Żychlin oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej

Laureaci I edycji Gali „Puls Żychlina”

w kategorii Człowiek Sportu:
 Jacek Filiński,
 Marcin Ranachowski,
 Stanisław Domżał;

\"\"
 
w kategorii Osobowość Społeczna:
 Elżbieta Woźniak,
 Matylda Jakubowska-Czaja,
 Agnieszka Tomaszewska,
 ks. Wiesław Frelek;

W imieniu ks. Wiesława Frelka nagrodę odebrał Przewodniczący Rady Parafialnej p. Lechosław Łopata.

\"\"

w kategorii Lider Gospodarczy:
 Zakład Maszyn Elektrycznych Emit S.A 
 Krajowa Spółka Cukrowa S.A,
 Fabryka Transformatorów 
 Energa Kogeneracja,

\"\"

w kategorii Inicjatywa Społeczna:
 Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
 Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej Nr 1,
 Volley Team Żychlin

\"\"

w kategorii Lider z Obszarów Wiejskich:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Śleszynie,
 Stowarzyszenie Gospodyń w Chochołowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowie;

\"\"

w kategorii Mecenasi Kultury, Oświaty i Sportu:
 prezes Banku Spółdzielczego w Żychlinie Pani Henryka Gurazdowska,
 właściciele firmy POL -TAGO z Łodzi państwo Dobaczewscy,
 Tadeusz Dutkowski,
 Janusz Nowicki,
 Tomasz Dobiński,
 Krzysztof Zduńczyk,
 Dariusz Kiciński,
 Rafał Kalinowski,
 Piotr Majewski,
 właściciele firmy ELMARK Państwo Kubiak.

W imieniu p. Tomasza Dobińskiego nagrodę odebrała żona p. Elżbieta Dobińska.

\"\"

\"\"
    Serdecznie dziękujemy Panu posłowi Arturowi Duninowi, Pani wojewodzie Jolancie Chełmińskiej oraz  członkowi zarządu województwa łódzkiego Panu Marcinowi Bugajskiemu za udział w tej uroczystości. To budujące, że wszyscy pamiętamy, jak ważne są te najmniejsze komórki życia społeczno-gospodarczego i jak ogromny wpływ mogą mieć na swoje otoczenie.

    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
    Jesteśmy pewni, że rok 2013 również zaowocuje wieloma inicjatywami  za które będziemy mogli dziękować na II edycji Gali „Puls Żychlina”

Gala w Żychlinie

zdjęć w galerii: 20
przejdź do galerii

czytano: 2261 razy

źródło: gminazychlin.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP