Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Targi Rolne "W sercu Polski" i XV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Strona główna » Aktualności » Targi Rolne "W sercu Polski" i XV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

wielkość tekstu:A | A | A

Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak szybko rozwija się rolnictwo, hodowla, przemysł rolno-spożywczy w województwie łódzkim, powinien przyjechać do Bratoszewic i uczestniczyć w Targach Rolnych „W sercu Polski” i Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Tradycyjnie obie imprezy odbywają się jednocześnie na terenach targowych organizatora – Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Obie promujące rolnictwo województwa łódzkiego imprezy 22 i 23 czerwca obejrzało ponad 15 tysięcy osób.
       Rolniczo-targowy weekend w Bratoszewicach patronatem objęli: Stanisław Kalemba, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki i Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Patronami medialnymi były: TVP Łódź, Polskie Radio Łódź, Radio Victoria, internetowe Radio KIM, „Dziennik Łódzki”, „Twój Kurier Regionalny”, „Nowy Łowiczanin”, „Wieści z Głowna i Strykowa”, a także portale internetowe: ppr.pl, kulturawsi.pl, lowiczanin.info i skupowicz.pl
       Tradycyjnie już uroczyście Targi Rolne „W sercu Polski” otworzył w sobotę marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, który podkreślał znaczenie targów w wymianie doświadczeń i promocji wiedzy rolniczej, podkreślał ich rolę w szerzeniu dobrych praktyk rolniczych i rozwoju rolnictwa zgodnego z prawami przyrody.
       Gospodyni targów Barbara Günther, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach, wraz z zastępcami Małgorzatą Gabryelczak i Beatą Wszołek, serdecznie witała wystawców, artystów, którzy swymi występami umilali zarówno rozmowy biznesowe, jak i zwiedzanie terenów targowych, a także gości honorowych, między innymi: Artura Dunina, posła na Sejm RP; wspomnianego już Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego; Marka Mazura, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego i dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi; reprezentującą wojewodę łódzkiego Elżbietę Kusideł; Pawła Bejdę, wicewojewodę łódzkiego; Annę Kamińską, radną SWŁ; Andrzeja Woźniaka, zastępcę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; Grzegorza Urbanika, zastępcę burmistrza Głowna; ks. Mateusza Ciepluchę, proboszcza parafii pw. św. Augustyna w Bratoszewicach; Adama Macierewicza, zastępcę dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości w Łodzi; Marka Kanickiego, zastępcę dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Andrzeja Górczyńskiego, prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego; Annę Lamentę, zastępcę dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi; Andrzeja Świderskiego, okręgowego inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; Tadeusza Wyżykowskiego, dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi; Marka Jacka Michalaka, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi.
       Jak mówili wystawcy, a było ich 120, szczególnie w niedzielę wiele było rozmów biznesowych, dochodziło też do konkretnych umów handlowych. Chyba spóźniona wiosna sprawiła, że do Bratoszewic przybyło bardzo dużo firm kwiaciarskich i ogrodniczych, których przedstawiciele musieli się mocno uwijać, by obsłużyć tłum klientów.
       Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy polowe pracy ciągnika rolniczego John Deere model 6130M i brony talerzowej model Kverneland Qualidisc 3,0 m. organizowane przez Firmę – Małolepszy Sławomir Małolepszy z Radomska.
       Tradycyjnie podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” nagradzani są zwycięzcy organizowanych przez ŁODR zs. w Bratoszewicach cyklicznych konkursów: wyrobów mleczarskich, wędliniarskich i piekarniczych. W tym roku uczestniczyły w nich w sumie 32 firmy. Komisja dokonywała oceny organoleptycznej wyrobów, brała też pod uwagę atrakcyjność opakowania. Nagrodzone firmy mają prawo używać wizerunku nagrody na opakowaniu, a także w materiałach informacyjno-promocyjnych wyróżnionego produktu.
      

       Nad całością targów czuwali: Krzysztof Grzelak, komisarz i Andrzej Lis, asystent komisarza (wyniki konkursów – patrz tekst: Bratoszewice 2013. Producenci na miarę nagrody).
Czempiony 2013 wybrane
       Uroczystego otwarcia XV Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w niedzielę dokonał wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, a dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Barbara Günther przywitała gości, między innymi: Artura DuninaCezarego Olejniczaka – posłów na Sejm RP; Ryszarda Delugę, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; Andrzeja Jankowskiego – burmistrza Miasta-Gminy Stryków; Andrzeja Górczyńskiego, prezesa i Krzysztofa Jana Nowaka, wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, przewodniczącego działającej przy ŁODR Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego; a także swoich zastępców Małgorzatę Gabryelczak i Beatę Wszołek. Dyrektor Günther witała serdecznie również przedstawicieli związków hodowców, wśród których znaleźli się: Leszek Hądzlik – prezydent Polskiej Federacji Hodowli Bydła i Producentów Mleka; Stefan Glonek – wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowli Bydła i Producentów Mleka; Maria Duniec– główny księgowy Polskiej Federacji Hodowli Bydła i Producentów Mleka; Grzegorz Machała – dyrektor Biura Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, kierownik Oddziału Polskiej Federacji Hodowli Bydła i Producentów Mleka; Urszula Białobok – prezes Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła; Krzysztof Gałązka – selekcjoner Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Teresa Piechowska – dyrektor ds. hodowli; Ewa Kłębukowska – zastępca dyrektora ds. oceny wartości użytkowej; Mirosław Anaczkowski – sędzia główny wystawy bydła mlecznego; Wacław Kaniszewski – asystent sędziego wystawy bydła mlecznego; Adam Kłopotek – kierownik Oddziału w Lublinie Polskiej Federacji Hodowli Bydła i Producentów Mleka; Józef Skarzyński – członek Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Krzysztof Gajek – prezes Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu Sp. z o.o.; Tomasz Sołtyszewski – prezes Regionalnego Związku Hodowców Świń w Łodzi; Tomasz Bieliński – kierownik Filii Łódź Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS; Bogdan Gajzlerowicz – prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi; Barbara Skotnicka – prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Łasku; Jolanta Animucka – prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim; Bożenna Gemel – dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim; Romuald Dąbrowski – prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi; Czesław Korpysa – wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej; Sławomir Łaszkiewicz – prezes Łódzkiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza; Krzysztof Wróbel – prezes Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej, a także Pawła Drożdżala – właściciela firmy Agromilk Alex prowadzącej dój krów podczas wystawy w Bratoszewicach.
       Wystawa nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc Komitetu Organizacyjnego wystawy, w skład którego wchodzili przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i związków hodowców, a szczególnie prezydium komitetu: Stefana Glonka, Barbary Günther, Marka Mazura, Elżbiety Kusideł, Ryszarda Delugi, Bogdana Gajzlerowicza, Tomasza Sołtyszewskiego, Krzysztofa Gajka i Ireneusza Sadowskiego. Dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach Barbara Günther podziękowała im za owocną współpracę i wręczyła okolicznościowe dyplomy. Ciepłe słowa podziękowania dyrektor Günther skierowała też do redaktorów naczelnych mediów – patronów medialnych wystawy – wręczając im również okolicznościowe dyplomy.
 
       XV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych była też świetną okazją do uczczenia XX-lecia działalności Łódzkiego Związku Hodowców Bydła. Na ręce prezesa związku Stefana Glonka dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach Barbara Günther złożyła wszystkim członkom najlepsze życzenia. Dziesięciu działaczy Łódzkiego Związku Hodowców Bydła za szczególne zasługi i aktywność otrzymało Honorowe Złote Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
       Jubileusz X-lecia powstania obchodzi w tym roku Wieluński Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej. Z tej okazji zarząd związku uhonorował pamiątkowymi medalami "X-lecie Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej" sponsorów i przyjaciół, wśród których znalazła się Barbara Günther, dyrektor ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach. Pamiątkowy medal  dyrektor Günther wręczył Krzysztof Wróbel, prezes związku.
 
       Podczas wystawy zwierząt hodowlanych w Bratoszewicach blisko 100 hodowców zaprezentowało: bydło mleczne (85 szt.), bydło mięsne (4 szt.), trzodę chlewną (41 szt.), konie (34 szt.), owce, kozy (70 szt.), króliki (200 szt.) oraz drób ozdobny. Byli obecni także przedstawiciele hodowców pszczół.
       Ocena zwierząt odbyła się w sobotę do godz. 14.40, a o godz. 15.00 rozpoczęło się wręczanie dyplomów i okolicznościowych pucharów hodowcom oraz pucharów za wiceczempionaty. Drugi dzień wystawy cały poświęcony był dekoracji i prezentacji czempionów i superczempionów, a także wręczaniu pucharów i nagród zwycięskim hodowcom.
       Trzeba też wspomnieć o widowiskowym – cyklicznym już – Konkursie Młodego Hodowcy. Najmłodsi (przyszli hodowcy) prezentowali cielęta, które z pewnością podczas kolejnych wystaw będą zdobywać laury. Z kolei przyszli hodowcy trzody chlewnej wraz z rodzicami oprowadzali po ringu zwierzęta, które w tym roku zdobyły tytuły czempionów i superczempionów.
Dodatkową atrakcją wystawy był pokaz pracy psa pasterskiego (rasy border collie) z owcami, który zaprezentowali Marta i Krzysztof Sokalscy.
       Na scenie Wystawy Hodowlanej w niedzielę uhonorowani zostali też laureaci konkursów, których głównym organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwycięzcą VIII konkursu dla wystawców pt. „Najbezpieczniejsza prezentacja zwierząt hodowlanych” zostało Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu Sp. z o.o.
Natomiast zwycięzcami etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013 zostali:
1.       Ilona i Dariusz Nowakowie z Zelgoszczy, gm. Stryków
2.       Aneta i Marcin Strzeleccy z Woli Cyrusowej, gm. Dmosin
3.       Barbara i Krzysztof Kopkowie z Tymienicy, gm. Ozorków.
 
Superczempiony, czempiony i wiceczempiony
XV Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
BYDŁO MLECZNE
SUPERCZEMPION
KROWY pierwiastki starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
JAŁÓWKI I GRUPA – Cyganiak Krzysztof – Emilianów
CZEMPION
1.       krowy pierwiastki młodsze – Jabłoński Włodzimierz GR Niewiadów
2.       krowy pierwiastki starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
3.       krowy w II laktacja – Jabłoński Włodzimierz GR Niewiadów
4.       krowy w III laktacji i starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
5.       jałówki I GRUPA – Cyganiak Krzysztof – Emilianów
6.       jałówki II GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
7.       jałówki III GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
8.       jałówki IV GRUPA – Jabłoński Włodzimierz GR Niewiadów
9.       jałówki V GRUPA – Jabłoński Włodzimierz GR Niewiadów
10.    jałówki VI GRUPA – Rytych Tomasz – Bogusławice
11.    jałówki VII GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
12.    jałówki VIII GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
WICECZEMPION
1. krowy pierwiastki młodsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
2. krowy pierwiastki starsze – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
3. krowy w II laktacja – OHZ Dębołęka Sp. z o.o.
4. jałówki I GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
5. jałówki II GRUPA – Grzelak Agnieszka i Paweł – Wola Kałkowa
6. jałówki III GRUPA – Grzelak Agnieszka i Paweł – Wola Kałkowa
7. jałówki IV GRUPA – Kubiak Radosław – Emilianów
8. jałówki VGRUPA – Kaźmierczak Wojciech – Osiny
9. jałówki VI GRUPA – Kocięba Tomasz – Kolonia Łaznów, gm. Rokiciny
10. jałówki VII GRUPA – Imiołek Sylwester – Krępa, pow. łowicki
11. jałówki VIII GRUPA – Prusinowski Zdzisław – Anielin, gm. Stryków
 
TRZODA CHLEWNA
SUPERCZEMPION
Deka Jan – knur rasy PBZ (Biskupia Wola, gm. Czarnocin)
Linka Ewa i Janusz – loszka rasy PBZ (Szadek)
CZEMPION
WBP – Linka Ewa i Janusz – knur i loszka (Szadek)
PBZ – Linka Ewa i Janusz – loszka (Szadek)
            Deka Jan – knur (Biskupia Wola, gm. Czarnocin)
DUROC – Gałusa Grzegorz – knur i loszka (Gosławice, gm. Bedlno)
MIESZAŃCE – Gałusa Grzegorz – knur (Gosławice, gm. Bedlno)
           Grędas Piotr – loszka (Włocin, gm. Błaszki)
KNURY STADNE – Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
WICECZEMPION
WBP – Linka Ewa i Janusz – knur (Szadek)
             Deka Jan – knur (Biskupia Wola, gm. Czarnocin)
             Linka Ewa i Janusz – loszka (Szadek)
             Linka Ewa i Janusz – loszka (Szadek)
PBZ – Linka Ewa i Janusz – knur (Szadek)
            Gałusa Grzegorz – knur (Gosławice, gm. Bedlno)
            Deka Jan – loszka (Biskupia Wola, gm. Czarnocin)
            Linka Ewa i Janusz – loszka (Szadek)
DUROC – Gałusa Grzegorz – knur (Gosławice, gm. Bedlno)
    Gałusa Grzegorz – loszka (Gosławice, gm. Bedlno)
MIESZAŃCE – Gałusa Grzegorz – knur (Gosławice, gm. Bedlno)
 Sołtyszewski Tomasz – knur (Gosławice, gm. Bedlno)
 Grędas Piotr – loszka (Włocin, gm. Błaszki)
KNURY STADNE – Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
Puchar prezesa PZHiPTCh
·         za najwyższą wartość hodowlaną – Deka Jan za knura rasy WBP (Biskupia Wola, gm. Czarnocin)
·         za najwyższy przyrost dzienny – Linka Ewa i Janusz za loszkę rasy PBZ (Szadek)
·         za najwyższą mięsność – Sołtyszewski Tomasz za knura mieszańcowego (Gosławice, gm. Bedlno)
 
KONIE
SUPERCZEMPION
najlepsza klacz wystawy– Jarmuż Mirosław – EVITA, rasa śląska
najlepszy ogier wystawy– Jarmuż Karolina – RAMZES, rasa śląska
za prezentację najpiękniejszego konia wystawy– Chlebny Andrzej – TORENHOEVE'S MARC, rasa kuc
Najlepszy koń wystawy w stawkach:
KUC
1. TORENHOEVE’S MARC – Andrzej Chlebny
2. MAREIKE VON ALZEG – Sławomir Bubas
HUCUŁY
1. GRANDA – Sławomir Antos
2. PIOSENKA – Sławomir Antos
RASA ŚLĄSKA – KLACZE
1. EVITA – Mirosław Jarmuż
2. MINESSOTA – Bogdan Krysztofiak
RASA ŚLĄSKA – OGIERY
1. RAMZES – Karolina Jarmuż
POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY – ogierki roczne
1. BELLO – Witold Szkopiński
2. MATADOR – Sławomir Maszkowski
PKZ – klaczki roczne i dwuletnie
1. SKIBA – Jacek Wrona
2. EPOKA – Krzysztof Rydzykowski
PKZ – klacze licencjonowane
1. BERCIA – Marek Michalak
2. MALIZNA – Bogdan Krysztofiak
PKZ – ogiery licencjonowane
1. SUŁTAN – Jacek Raczyński
2. TANER – Bogdan Krysztofiak
 
OWCE, KOZY
SUPERCZEMPION
PON – Animucka Jolanta – tryk (Karczów, gm. Wielgomłyny)
CZEMPION
1          Polska Owca Nizinna – Animucka Jolanta – maciorka i tryk
2          Ile de France – Siwek Łukasz – maciorka i tryk (Zameczek, gm. Opoczno)
3          Białogłowa owca mięsna – Łaska Zofia – tryk (Brudzewice, gm. Poświętne)
4          Wrzosówka – Łaska Zofia – maciorka, Sokalski Krzysztof – tryk (Bednary, gm. Nieborów)
5          Merynos Polski – Cebula Jacek – maciorka i tryk (Wola Rakowa, gm. Brójce)
6          Wielkopolska – Dybowska Agata – maciorka i tryk (Wola Rakowa, gm. Brójce)
7          Żelaźnieńska – Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej – maciorka i tryk
8          Olkuska – Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej – maciorka
9          Świniarka – Nowosielski Mariusz – maciorka i tryk (Stok, gm. Mniszków)
10        Czarnogłówka – Drutowski Jarosław – maciorka i tryk (Kuźnica Ługowska, gm. Osjaków)
11        Corriedale – Skotnicka Barbara – maciorka i tryk (Podule, gm. Sędziejowice)
12        Berrichon du cher – Gruszecki Alojzy – maciorka i tryk (Wygnanów, gm. Opoczno)
WICECZEMPION
1          Wrzosówka – Sokalski Krzysztof – maciorka
2          Wrzosówka – Łaska Zofia – tryk
3          Białogłowa owca mięsna – Łaska Zofia – maciorka
 
KOZY
SUPERCZEMPION
BURSKA – Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej (Żelazna, gm. Skierniewice)
CZEMPION
BURSKA – Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej
 
KRÓLIKI                 
Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
SUPERCZEMPION
Alaska – Bednarski Andrzej (Kamienna, gm. Rzgów)
CZEMPION
1          Holenderski czarny – Bednarski Andrzej (Kamienna, gm. Rzgów)
2          Nowozelandzki Biały – Woźniak Zbigniew (Rzgów)
3          Francuski Baran Szary – Łaszkiewicz Sławomir (Wrząca, gm. Lutomiersk)
4          Belgijski Olbrzym Szary – Rogala Bogdan (Konstantynów Łódzki)
WICECZEMPION
1          Nowozelandzki Biały – Szumigaj Grzegorz (Pabianice)
2          Alaska – Bednarski Andrzej (Rzgów)
3          Belgijski Olbrzym Szary – Łaszkiewicz Sławomir (Wrząca, gm. Lutomiersk)
4          Olbrzym Srokacz Czarny – Rogala Bogdan (Konstantynów Łódzki)
5          Burgundzki – Bednarski Andrzej (Kamienna, gm. Rzgów)
 
Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Rudzie
SUPERCZEMPION
Nowozelandzki Biały – Krzysztof Studniarek (Orzechówek, gm. Kobiele Wielkie)
CZEMPION
1          Podpalany Hawana – Śniecikowski Jerzy (Swędów)
2          Szynszyl Mały – Śniecikowski Jerzy (Swędów)
3          Wiedeński Niebieski – Gałkiewicz Bogdan (Łódź)
4          Wiedeński Szary – Tomasz i Wiktor Świstek (Buczek)
5          Nowozelandzki Biały – Koper Krzysztof (Radomsko)
6          Kalifornijski Czarny – Kmieć Bogusław (Masłowice, gm. Wieluń)
WICECZEMPION
1          Francuski baran Szary – Tadeusz Małek (Łódź)
2          Nowozelandzki Biały – Krzysztof Studniarek (Orzechówek, gm. Kobiele Wielkie)
3          Nowozelandzki Czerwony – Grzegorz Białkowski (Piekary, gm. Piątek)
4          Wielki Jasnosrebrzysty – Tomasz i Wiktor Świstek (Buczek)
5          Burgundzki – Stanisław Nowiński (Pabianice).
Obowiązki komisarza wystawy pełnił Ireneusz Sadowski, a asystenta komisarza Rafał Szmigielski.
 
Na kolejne Targi Rolne „W sercu Polski” i XVI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych dyrekcja i pracownicy ŁODR zs. w Bratoszewicach zapraszają za rok!
 
Grażyna Bożyk
 

Targi Rolne "W sercu Polski" i XV Wojewódzka Wystawa ...

zdjęć w galerii: 34
przejdź do galerii

 

czytano: 2819 razy

źródło: arturdunin.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP