Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Jak zapobiegać przemocy w rodzinie i ze względu na płeć

Strona główna » Aktualności » Jak zapobiegać przemocy w rodzinie i ze względu na płeć

wielkość tekstu:A | A | A

„Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, to tytuł 8. konferencji z cyklu konferencji odbywających się w poszczególnych województwach. W spotkaniu w dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi uczestniczyły między innymi: sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Seredyn, a także wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

- Wszyscy możemy zrobić coś, żeby problemy rodziny były rozwiązywane z poszanowaniem drugiego człowieka. Temat przemocy jest dla nas niezwykle ważny. Dziękuję Państwu za obecność. Chciałabym, aby po tej konferencji każdy mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będąc świadkiem agresji zareagował. Jestem pewna, że wnioski wyciągnięte z tego spotkania dadzą nam wiedzę, co trzeba zrobić, żeby zapobiegać agresji – powiedziała, otwierając spotkanie wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Głos zabrała również pełnomocnik rządu ds. równego traktowania - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która powiedziała: - Cieszę się, że jestem w Łodzi, mieście, które jest „pro-równościowe”. Doświadczenia państw pokazują, że przemoc jest plagą, z którą trzeba walczyć. W Polsce polityka walki z nią poszła bardzo daleko. Jest wiele nowych ustaw, inne zostały znowelizowane, w tym kodeks karny, który nareszcie chroni ofiary, a nie ich oprawców. Zmienił się sposób przesłuchiwania ofiar, testowane są nowe narzędzia przeciwdziałania przemocy.

- Dziękuję za liczny udział w konferencji. Tu możemy rozwikłać sprawy, które są trudne. Należy zająć się wszystkimi biorącymi udział w akcie agresji - przede wszystkim ofiarami, ale także atakującymi. Wspólnie możemy dużo, a w pojedynkę nie zrobimy nic – mówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Seredyn.

Podczas spotkania sędzia Anna Maria Wesołowska mówiła na temat organizacji i funkcjonowania systemu zwalczania przemocy oraz instytucjach odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom przemocy. – Chciałabym, żeby po tej konferencji takie hasło poszło w świat, że przemoc wobec matki, to przemoc wobec jej dzieci – mówiła Pani sędzia. – Dzisiaj prawo jest po stronie ofiary i bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby postępowe rozwiązania związane z walką z aktami agresji wprowadzić w życie – dodała.

Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano na temat profilaktyki i zapobiegania przemocy, między innymi poprzez edukację, a także kulturowych uwarunkowań tego zjawiska.

Uczestnikami konferencji byli między innymi: łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej - Anna Mroczek, prezes fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi Agata Zakrzewska, prokurator Anna Tarazewicz-Kuros, Izabela Banasiak ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, Izabella Kołecka z fundacji Pomocy Rodzinie „Opoka”, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Maria Gajek, a także prowadząca tę bardzo ważną konferencję doradca wojewody łódzkiego, koordynator do spraw równego traktowania - Wiesława Zewald. Na spotkanie, którego problematyka odnosi się wprost do życia osobistego, rodzinnego i społecznego wielu Polaków, zaproszono również specjalistów, którzy na co dzień pracują z osobami uwikłanymi w przemoc, a także pomagają osadzonym w więzieniach za przestępstwa związane z przemocą w rodzinie.

Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Seredyn spotkały się również z łódzkimi dziennikarzami - podczas briefingu prasowego omówiły tematykę konferencji, mówiły o dotychczasowych działaniach rządu polegających na przeciwdziałaniu i walce z przemocą, a także odpowiadały na pytania przedstawicieli mediów.

Materiał Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy

zdjęć w galerii: 33
przejdź do galerii

czytano: 2454 razy

źródło: arturdunin.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP