Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów i rodzin wielodzietnych

Strona główna » Aktualności » Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów i rodzin wielodzietnych

wielkość tekstu:A | A | A

 Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów i rodzin wielodzietnych
Izba uchwaliła ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która realizuje rządowy program „Prawo dla każdego”. Ustawa przewiduje utworzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Uzupełni ona aktualne poradnictwo prawne, w ramach którego obywatele mogą uzyskać pomoc m.in. w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W punktach będzie można m.in.: otrzymać informacje o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w otwartym konkursie ofert, będzie można poradzić się też m.in. doradcy podatkowego np. w kwestii wypełnienia zeznania podatkowego. Porady nie będą mogły dotyczyć jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo do korzystania z sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą miały osoby: otrzymujące w ostatnim roku świadczenia z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub będące w trudnej sytuacji w związku z np. klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Pomoc będzie też przysługiwała m.in.: ofiarom przemocy w rodzinie, kombatantom, ofiarom represji wojennych, weteranom i osobom po 65. roku życia. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do edukacji prawnej społeczeństwa np. poprzez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej m.in. mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów. Teraz nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

czytano: 1043 razy

źródło: sejm.gov

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP