Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko

Strona główna » Aktualności » 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko

wielkość tekstu:A | A | A

 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko
Taką zmianę przewiduje uchwalona dziś nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które  samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice. Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl nowelizacji, począwszy od 2016 r. rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie - co do zasady - przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez: 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojaczków; 69 tygodni – czworaczków; 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Nowelizacja umożliwia też m.in. gminom przyznawanie z własnych środków dodatkowych świadczeń dla rodzin. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

czytano: 1127 razy

źródło: sejm.gov

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP