Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Strona główna » Aktualności » Wdrożenie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A

 Wdrożenie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Temu ma służyć rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, którego drugie czytanie odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Program będzie wspierany środkami z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki z lat 2007-2013. Z EFMR przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. W ramach programu m.in.: wspierane będzie wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zwiększane ma być zatrudnienie i spójność terytorialna, wsparcie ma zyskać obrót i przetwarzanie produktów rybołówstwa oraz zintegrowana polityka morska. Pomoc finansowa będzie skierowana nie tylko na wsparcie sektora rybackiego, tak jak to było w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Środki z budżetu unijnego na lata 2014-2020 będą przeznaczone, oprócz rybołówstwa morskiego, także na rybołówstwo śródlądowe. Pierwsze czytanie odbyło się 11 czerwca br. na 94. posiedzeniu Sejmu. Projekt skierowany został do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 25 czerwca  2015 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym doprecyzowano, że wnioski o dofinansowanie (przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub samorząd województwa) będą rozpatrywane w terminie 3 miesięcy od ich złożenia. Komisja proponuje także, by wsparcie unijne nie było przyznawane jedynie w przypadku poważnego naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja rozszerzyła też projekt o nowelizację ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, wskazując Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako organ właściwy w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy (wypłaconej w ramach programu operacyjnego) pobranej niezależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie przedstawi poseł Artur Dunin.

czytano: 1740 razy

źródło: sejm.gov

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP