Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

W sprawie deregulacji zawodów

Strona główna » Sejm » Interpelacje » W sprawie deregulacji zawodów

wielkość tekstu:A | A | A

Interpelacja nr 2163

do ministra sprawiedliwości

w sprawie deregulacji zawodów

   Podczas moich spotkań w terenie wielokrotnie pojawiają się pytania odnośnie do przygotowywanych deregulacji kilku zawodów. W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o informację, na jakim etapie są prowadzone prace oraz jakie są przewidziane zmiany związane z deregulacją zawodu geodety, budowlańca oraz architekta?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 7 lutego 2012 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2163

w sprawie deregulacji zawodów

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Artura Dunina nadesłaną w piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. (znak: SPS-023-2163/12) w sprawie deregulacji zawodów, przekazuję niniejszą odpowiedź.

   Deregulacja zawodu geodety została już częściowo zaproponowana w pierwszej ustawie deregulacyjnej - chodzi tu o wykonywanie prac w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map i fotogrametrii i teledetekcji. Regulacje w pozostałych zakresach, jak również te dotyczące zawodów budowlańca i architekta, zostaną poddane analizie w rozpoczynającej się właśnie dalszej części prac deregulacyjnych. Będą one polegały na konsultacjach z właściwymi ministerstwami i dokonaniu wspólnej oceny potrzeby zachowywania ograniczeń w dostępie do tych zawodów. Obecny stan działań nie pozwala na odpowiedź na pytanie, jaki kształt przybiorą ostatecznie propozycje w przedmiotowym zakresie. Należy również zauważyć, że dokonując powyższej oceny, nie można tracić z oczu konstytucyjnych wartości bezpieczeństwa i zdrowia, uprawniających do wprowadzenia restrykcji w dostępie do danej profesji.

   Z wyrazami poważania

   Podsekretarz stanu

   Michał Królikowski

   Warszawa, dnia 26 marca 2012 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP