Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Podczas jednego z moich spotkań w terenie samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Błaszki zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie ich działań w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 12 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice.

   Z informacji, jakie uzyskałem od mieszkańców podczas spotkania, wynika, iż od wielu lat społeczność lokalna zgłasza potrzebę przebudowy wspomnianego skrzyżowania, ponieważ, jak się dowiedziałem, jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w gminie, gdzie dochodzi do bardzo wielu groźnych wypadków. Podczas spotkania przytoczone zostało zaledwie kilka z bardzo wielu przykładów. Jak się okazuje, wiele osób zostało rannych, w tym również ciężko, były niestety również wypadki śmiertelne.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy rozważa Pan możliwość budowy niewielkiego ronda, które, jak mi się wydaje, byłoby w miarę tanim, a jednocześnie rozwiązaniem, które w dużym stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 1 marca 2013 r.

 
 
 
..................................................................................................
 
 
 

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2013 r., znak: SPS-024-3631/13, przy którym przekazano zapytanie pana posła Artura Dunina w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

   Zadania, których zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujęte zostały w ˝Programie redukcji liczby ofiar śmiertelnych˝. Kolejność realizacji działań w ramach przedmiotowego programu jest ustalona według ściśle określonych kryteriów, w postaci m.in. liczby zabitych, rannych oraz wartości średniego dobowego ruchu na danym odcinku drogi.

   W pierwszej kolejności są realizowane zadania znajdujące się na najwyższych pozycjach listy. Takie podejście do realizacji zadań pozwala na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje GDDKiA, oraz na podejmowanie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na tych odcinkach dróg krajowych, na których działania te są najbardziej niezbędne. Niestety potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie przewyższają wielkość środków finansowych dostępnych na ten cel.

   Realizacja zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice z uwagi na niespełnienie powyższych kryteriów nie została ujęta w ww. programie. Brak jest podstaw formalnych do jej realizacji.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Jarmuziewicz

   Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP