Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie działalności klubów dziecięcych

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie działalności klubów dziecięcych

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. stanowi, iż klub dziecięcy może objąć opieką dziecko przez maksymalnie 5 godzin dziennie. Jak podaje ˝Rzeczpospolita˝, 70% klubów przekracza tę ilość godzin. Okres przejściowy dla klubów dziecięcych do dostosowania się do nowej ustawy mija w kwietniu 2014 r. Osoby prowadzące te formy opieki uważają, że wiele tego typu miejsc z uwagi na ich nieopłacalność może zostać zamkniętych.

   Ponadto rodzice wykazują zainteresowanie dłuższą niż 5-godzinna opieką nad dzieckiem, głównie z przyczyn zawodowych. Jedną z możliwości uniknięcia likwidacji klubów jest przekształcenie ich w żłobki. Taki zabieg może okazać się problematyczny dla wielu z klubów, wskazuje ˝Rzeczpospolita˝. Przepisy dotyczące żłobków nakładają konieczność posiadania jednego pomieszczenia do odpoczynku dzieci i osobnego do pozostałej działalności, klub natomiast może posiadać tylko jedno pomieszczenie do realizacji wszystkich elementów opieki nad dziećmi.

   W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami:

   1. Czy resort przewiduje wydłużenie czasu opieki nad jednym dzieckiem w klubach dziecięcych?

   2. Jakie są wymogi dotyczące dostosowania pomieszczeń w celu prowadzenia żłobka, a jakie w celu prowadzenia klubu dziecięcego?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

 

...........................................................

 

 

   Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. stanowi, iż klub dziecięcy może objąć opieką dziecko przez maksymalnie 5 godzin dziennie. Jak podaje ˝Rzeczpospolita˝, 70% klubów przekracza tę ilość godzin. Okres przejściowy dla klubów dziecięcych do dostosowania się do nowej ustawy mija w kwietniu 2014 r. Osoby prowadzące te formy opieki uważają, że wiele tego typu miejsc z uwagi na ich nieopłacalność może zostać zamkniętych.

   Ponadto rodzice wykazują zainteresowanie dłuższą niż 5-godzinna opieką nad dzieckiem, głównie z przyczyn zawodowych. Jedną z możliwości uniknięcia likwidacji klubów jest przekształcenie ich w żłobki. Taki zabieg może okazać się problematyczny dla wielu z klubów, wskazuje ˝Rzeczpospolita˝. Przepisy dotyczące żłobków nakładają konieczność posiadania jednego pomieszczenia do odpoczynku dzieci i osobnego do pozostałej działalności, klub natomiast może posiadać tylko jedno pomieszczenie do realizacji wszystkich elementów opieki nad dziećmi.

   W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami:

   1. Czy resort przewiduje wydłużenie czasu opieki nad jednym dzieckiem w klubach dziecięcych?

   2. Jakie są wymogi dotyczące dostosowania pomieszczeń w celu prowadzenia żłobka, a jakie w celu prowadzenia klubu dziecięcego?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

 
 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP