Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie nieprawidłowego oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie nieprawidłowego oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłosili się samorządowcy z gminy i miasta Stryków w sprawie oznakowania zjazdu z autostrady A2 w miejscowości Stryków. Jadący wspomnianą drogą zarówno od strony Warszawy w stronę Poznania, jak i w przeciwną (sprawa dotyczy tego jednego zjazdu) w Strykowie otrzymują informację, że mają możliwość udać się w stronę Warszawy, Łodzi, Zgierza i Brzezin, natomiast nie jest nic wspomniane o najbliższym jakby nie było Strykowie.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Dlaczego tak ważna miejscowość, jak Stryków, nie została oznakowana na wspomnianym zjeździe z autostrady A2?

   Zwracam się również z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań, by odpowiednie oznaczenie wskazujące, że jest to również zjazd do Strykowa, pojawiło się jak najszybciej.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 8 lipca 2013 r.

 
 
 
............................................................................................
 
 
 
 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Artura Dunina przesłane przy piśmie z dnia 11 lipca 2013 r., znak: SPS-024-4797/13, w sprawie oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

   Uprzejmie informuję, iż oznakowanie dróg znajduje się w kompetencjach właściwych organów zarządzających ruchem na drodze. Organy te, właściwe dla danej kategorii drogi, wymienia art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). W przypadku autostrad zgodnie z art. 10 ust. 3 przywołanej ustawy organem zarządzającym ruchem na drogach jest generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Organ ten zatwierdza organizację ruchu na danej drodze, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

   Oznakowanie pionowe drogi jest jednym z elementów organizacji ruchu na drodze i zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem musi być zawarte w projekcie organizacji ruchu. Oznakowanie to powinno spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

   Na podstawie ww. aktów prawnych generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad wydał zarządzenie nr 1 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Dobór miejscowości kierunkowych jest określony w załączniku nr 1 ww. zarządzenia.

   Jednocześnie informuję, iż Stryków jako miejscowość kierunkowa dla autostrady A2 był wprowadzony czasowo zamiast Warszawy w końcu 2006 r., na odcinku województwa łódzkiego, do momentu kiedy nie było przedłużenia autostrady A2 w kierunku Konotopy. Miało to na celu niewprowadzanie ruchu ciężkiego do miejscowości Stryków (proces mieszkańców przeciwko GDDKiA o uciążliwości spowodowane zakończeniem autostrady w Strykowie). Obecnie przy docelowym układzie autostrady A2 na tym odcinku wprowadzono oznakowanie kierunkowe docelowe, tj. Warszawa - Poznań. Miejscowość Stryków nie jest miejscowością kierunkową dla żadnej z dróg krajowych nr 71 i nr 14. Węzeł ma nazwę Stryków - czyli już jest element zaznaczenia miejscowości. Obecnie nie ma w planach wprowadzania korekt w oznakowaniu kierunkowym, które wskazywałoby miejscowość Stryków.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 18 lipca 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP