Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie poprawy komunikacji na zjeździe ze skrzyżowania autostrad A1 i A2

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie poprawy komunikacji na zjeździe ze skrzyżowania autostrad A1 i A2

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań w terenie bardzo często jest poruszany zarówno przez kierowców, jak i samorządowców temat ronda znajdującego się na zjeździe do Łodzi ze skrzyżowania autostrad A1 i A2. Przez to wąskie rondo w Sosnowcu koło Strykowa muszą przedostać się wszyscy, którzy z Łodzi chcą jechać autostradą na północ, zachód lub w kierunku Warszawy. Przez to samo rondo również zwykle wracają. Pojawiają się niestety słuszne zarzuty, że autostradą można jechać ponad 100 km/h, a potem trzeba czasami nawet 40 minut oczekiwać na możliwość zjazdu z niej.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Jakie rozwiązania Pan przewiduje, by poprawić przepustowość na wjeździe i zjeździe ze skrzyżowania autostrad A1 i A2 oraz w jakim terminie zostaną podjęte odpowiednie działania?

   Jednocześnie chciałbym zaprosić w jak najbardziej dogodnym terminie Pana Ministra do wspólnego z burmistrzem Strykowa odwiedzenia tego newralgicznego dla regionu miejsca. Myślę, że wraz z władzami lokalnymi będzie możliwość stworzenia najbardziej optymalnego rozwiązania problemu.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 9 września 2013 r.

 
 
 
..........................................................................................................
 
 
 

 Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Artura Dunina, przekazane przy piśmie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt SPS-024-5207/13, w sprawie poprawy komunikacji na zjeździe ze skrzyżowania autostrad A1 i A2, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

   Odnosząc się do sytuacji na zjeździe z autostrad A1 i A2 w miejscowości Sosnowiec koło Strykowa, informuję, iż za inżynierię ruchu na ww. drogach odpowiada Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, który pełni jednocześnie obowiązki zarządcy dróg krajowych na ww. terenie.

   Po uzyskaniu szczegółowej informacji od zarządcy ww. dróg informuję, iż tworzenie się kolejek pojazdów oczekujących na zjazd z autostrad wynika z niedostatecznej przepustowości lokalnych sieci dróg publicznych. Jest to zjawisko wynikające z faktu, iż program rozwoju sieci transportowej Polski koncentruje się na budowie sieci dróg ekspresowych i autostrad, które oferują niezwykle atrakcyjne warunki ruchu, przez co absorbują ruch z wielu lokalnych dróg znajdujących się w strefie ich oddziaływania. Powodem tej sytuacji jest skondensowany potok pojazdów doprowadzający ruch do zjazdu z autostrady (drogi ekspresowej) na sieć dróg klasy niższej niż GP o podaży przepustowości dużo niższej niż popyt pojazdów zjeżdżających w danej lokalizacji.

   Kolejka wychodząca z łącznicy na pas wyłączenia na jezdni A2 w sposób istotny zakłóca płynność ruchu na autostradzie. Jednym z powodów tworzenia się kolejek pojazdów oczekujących na zjazd z A2 w kierunku ronda DK14/DK71/DK1 w Strykowie jest brak w sieci odcinka A1 Stryków - Tuszyn (który aktualnie jest w trakcie realizacji), co powoduje powstawanie zwiększonego popytu na przepustowość na przedmiotowym zjeździe z A2.

   Prognozuje się, iż oddanie do ruchu ww. odcinka autostrady A1 Stryków - Tuszyn poprawi w sposób znaczny sytuację na przedmiotowym zjeździe z autostrady A2.

   Oddział GDDKiA w Łodzi podejmował próby zminimalizowania tego szkodliwego zjawiska poprzez:

   - zachęcenie kierowców jadących z Warszawy w kierunku Łodzi do korzystania ze zjazdów w węzłach Zgierz i Emilia,

   - wprowadzenie manualnego sterowania ruchem w tym rejonie przez policję.

   Aktualnie trwają prace nad przekazywaniem kierowcom informacji, za pośrednictwem tablic o zmiennej treści:

   - o pojawianiu się oczekiwanego końca kolejki pojazdów czekających na możliwość zjazdu z autostrady lub

   - zalecających korzystanie ze zjazdów w węzłach Zgierz i Emilia.

   Ewentualna przebudowa ronda w chwili obecnej, przed zakończeniem budowy autostrady A1, wiązałaby się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu oraz pogorszeniem warunków podróżowania.

   Według oceny Oddziału GDDKiA w Łodzi brak jest możliwości wdrożenia innych niż już zastosowane, doraźnych działań, do czasu oddania ww. odcinka autostrady A1 do użytku, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia sprawności funkcjonowania skrzyżowania lub wyznaczenia tras objazdowych zmniejszających obciążenie ruchem w tym newralgicznym miejscu.

   Obecnie w okolicach Strykowa powstają liczne obiekty logistyczne, które stają się generatorami dodatkowego ruchu. Mając powyższe na uwadze, wydaje się realnym, iż układ przedmiotowego skrzyżowania w przyszłości będzie musiał zostać poddany analizie w celu zapewnienia jego właściwej przepustowości. Jednak do podjęcia decyzji o ewentualnej przebudowie ww. ronda oraz stacji poboru opłat istniejącej na przedmiotowym zjeździe niezbędna jest wiedza o tym, jakie zmiany natężenia ruchu nastąpią w obszarze oddziaływania ronda i czym będą spowodowane, czy konieczna przebudowa ronda będzie spowodowana ruchem wyjazdowym z autostrady, czy też będzie związana z obsługą obiektów magazynowych wielkopowierzchniowych, których część już jest w trakcie realizacji, a plan zagospodarowania tego terenu przewiduje budowę dalszych tego typu inwestycji.

   W związku z powyższym, w opinii resortu transportu, na obecnym etapie podjęto działania doraźne, mające na celu usprawnienie ruchu we wskazanej przez pana posła lokalizacji. Wiążące decyzje o dalszych krokach będzie można podjąć dopiero po oddaniu do ruchu odcinka autostrady A1 Stryków - Tuszyn, zakończeniu realizacji infrastruktury przyległej oraz po przeprowadzeniu pomiaru natężania ruchu i analiz ruchu.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 4 października 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP