Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie problemów z budową autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie problemów z budową autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! Moje poważne zaniepokojenie wzbudziły doniesienia medialne w sprawie budowy odcinka autostrady A1 Stryków - Tuszyn. Z informacji, jakie uzyskałem również od samorządowców, wynika, że budowa wspomnianego odcinka może zostać wstrzymana lub, co byłoby bardzo złym rozwiązaniem, całkowicie przerwana.

   Odcinek Stryków - Tuszyn jest bardzo ważnym elementem autostradowego ringu wokół Łodzi i newralgiczną inwestycją dla regionu. Jej przerwanie oznaczałoby uruchomienie ponownie procedury przetargowej i w konsekwencji bardzo duże opóźnienia.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Na jakim etapie jest aktualnie budowa odcinka autostrady A1 Stryków - Tuszyn?

   2. Czy harmonogram prac związanych z budową tego odcinka autostrady nie jest zagrożony i zostanie on oddany do użytku w przewidzianym terminie?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 8 lipca 2013 r.

 
 
 
............................................................................................
 
 
 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Artura Dunina, przekazane przy piśmie z dnia 11 lipca 2013 r., znak: SPS-024-4798/13, w sprawie problemów z budową autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

   Umowę na zaprojektowanie oraz budowę 37,3 km odcinka autostrady A1 Stryków - Tuszyn w dniu 22 grudnia 2010 r. GDDKiA zawarła z konsorcjum firm: lider Polimex Mostostal SA, MSF Engenharia SA, MSF Polska sp. z o.o., Doprastav a.s. Od początku budowy odbyło się 28 rad budowy. Aktualnie na dzień 7 lipca 2013 r. zaawansowanie prac w ramach kontraktu wynosi około 1,40%. Opóźnienie w wysokości 12 miesięcy powstało głównie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Podczas prac projektowych zaistniała konieczność wykonania robót niezawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wynikały one z uzgodnień, jakie zostały poczynione z zewnętrznymi instytucjami (m.in. urząd wojewódzki, zarząd dróg i transportu, regionalny dyrektor ochrony środowiska).

   Ponadto mobilizacja wykonawcy jest dalece niewystarczająca do realizacji założeń harmonogramu robót. Wykonawca w chwili obecnej, mimo że prawo dostępu do całego placu budowy było już w lutym 2013 r., realizuje tylko roboty w zakresie przebudów sieci, dróg serwisowych, odhumusowania placu budowy pod zakres realizacji MOP oraz w niewielkim zakresie roboty ziemne. Wykonawca nie pracuje w pełnym wymiarze godzinowym przewidzianym w zapisach umowy, a mobilizacja personelu i sprzętu odbiega od założeń harmonogramu. Wskazać należy, iż przyczyną opóźnień może być także niewystarczająca płynność finansowa lidera konsorcjum. W dniu 5 czerwca 2013 r. pismem znak: IK/184/A1/2.5/AN/1063 inżynier kontraktu ponownie zastosował subklauzulę 15.1 kontraktu - wezwanie do poprawienia.

   W związku z niewystarczającym zaangażowaniem się konsorcjum w realizację kontraktu w dniu 15 maja 2013 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Łodzi odbyło się spotkanie zamawiającego z przedstawicielami konsorcjum (Polimex - Mostostal, MSF, Doprastav). Ponadto w dniu 4 lipca 2013 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Łodzi odbyło się spotkanie zamawiającego z prezesem lidera konsorcjum - Polimexu - Mostostal. Na spotkaniach tych omówione zostały przyczyny opóźnień oraz kwestie dotyczące przyśpieszenia prac w ramach kontraktu. Zgodnie z zawartym w dniu 14 lutego 2013 r. aneksem nr 2 czas na ukończenie inwestycji wydłuży się o 12 miesięcy. W związku z powyższym termin zakończenia robót w ramach kontraktu został przesunięty na 22 sierpnia 2014 r.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP