Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich wielu spotkań z samorządowcami w terenie pojawiają się pytania dotyczące projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych, który zgodnie z przekazami medialnymi ma być skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a przepisy mają obowiązywać od roku 2014.

   Samorządowcy zwracają uwagę, że rozwiązania takie jak łączenie się w związki lub stowarzyszenia mogą faktycznie ułatwić rozwiązywanie problemów przykładowo związanych z funkcjonowaniem szpitali i przychodni lub komunikacji miejskiej, podobnie jak wdrożenie outsourcingu może przynieść konkretne oszczędności. Niestety wszystkie pytania opierają się są tylko na przekazach medialnych, w związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

   1. Jakie są podstawowe założenia do projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych?

   2. W jakich dziedzinach jest przewidziana deregulacja i uproszczenie procedur?

   3. Których szczebli samorządu terytorialnego będą dotyczyły zmiany? Czy będą to tylko powiaty i gminy czy również ewentualnie urzędy marszałkowskie i ministerstwa?

   4. Jakie oszczędności przewiduje Pan Minister po wprowadzeniu przygotowywanych zmian w przepisach?

   5. W jakim stopniu według prognoz ministerstwa zmniejszy się zatrudnienie w jednostkach samorządu?

   6. Jakie podmioty będą miały możliwość wystartować w ewentualnych przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministerialne?

   7. Czy Pan Minister przewiduje minimalne wytyczne dla firm uczestniczących w przetargach? Jeśli tak, to jakie są przewidywane w projekcie?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 4 lutego 2013 r.

 

........................................

 

   Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczącego zapytania posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych (sygn. SPS-024-3259/13) przedstawiam, co następuje.

   W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przygotowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz poprawy warunków usług świadczonych przez samorząd terytorialny oraz zwiększenia efektywności i elastyczności jego funkcjonowania. W ramach otwartych i ogólnodostępnych konsultacji społecznych projekt założeń został umieszczony w BIP na stronie ministra administracji i cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji, a także na portalu Mam Zdanie - www.mamzdanie.org.pl. Projekt został także przekazany stronie samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

   Celem projektowanej regulacji jest poprawa warunków świadczonych przez j.s.t. usług na rzecz mieszkańców. Realizują zmiany przepisów zawierające się w czterech grupach tematycznych:

   1) zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego;

   2) współpraca jednostek samorządu terytorialnego;

   3) dobrowolne łączenie się jednostek samorządu terytorialnego;

   4) poprawa procedur realizacji zadań.

   W odniesieniu do dziedzin, w których przewidziana jest deregulacja i uproszczenie, zakłada się wprowadzenie w szczególności:

   1) zmiany w przepisach kształtujących finanse samorządu terytorialnego;

   2) zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni;

   3) zmian o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

   Projekt założeń odnosi się w głównej mierze do jednostek samorządu terytorialnego stopnia lokalnego. Niemniej rozwiązania ogólne dotyczące funkcjonowania i form realizacji zadań odnosić się będą także do samorządów województw. Zmiany przepisów mogą przynieść samorządom nawet 650 mln zł oszczędności. Korzyści zależeć będą od faktycznego wykorzystania nowych możliwości przez samorządy. Projekt założeń nie zakłada odgórnej redukcji żadnych stanowisk w jednostkach samorządu. Zakłada się wprowadzenie jedynie zmian, które pozwolą na lepszą współpracę jednostek oraz poprawę świadczenia usług przez samorząd. Ponadto projekt założeń nie reguluje kwestii związanych z zamówieniami publicznymi.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Magdalena Młochowska

   Warszawa, dnia 7 marca 2013 r.

 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP