Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie przebiegu prac nad projektem założeń do ustawy Kodeks budowlany

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie przebiegu prac nad projektem założeń do ustawy Kodeks budowlany

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby, które dowiedziały się z przekazów medialnych, że przygotowywane jest przez ministerstwo nowe prawo Kodeks budowlany. Ponieważ mam wykształcenie geodezyjne, byłem m.in. naczelnikiem Wydziału Urbanistyki i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, jestem również zainteresowany przygotowywanymi rozwiązaniami prawnymi.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra: Na jakim etapie są przygotowania do wprowadzenia nowego prawa Kodeks budowlany oraz jakie rozwiązania on przewiduje?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 1 sierpnia 2013 r.

 
 
 
..................................................................................................
 
 
 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie poselskie posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie przebiegu prac nad ustawą Kodeks budowlany, przekazane pismem (znak: SPS-024-5034/13) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, uprzejmie informuję, co następuje.

   Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego utworzona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 856). Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia do zadań komisji należy opracowanie przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.

   Komisja kodyfikacyjna pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem, według którego przedstawi ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej do dnia 30 listopada 2014 r. projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami kodeks ten regulować będzie lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane oraz szereg innych zagadnień.

   Obecnie komisja kodyfikacyjna analizuje projekt szczegółowych tez kodeksu, który będzie przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 4 września 2013 r. Projekt ten ma charakter roboczy, zaś publikacja tez kodeksu nastąpi po ich przyjęciu przez komisję, co powinno nastąpić na wspomnianym posiedzeniu w dniu 4 września 2013 r. Na podstawie tez opracowany zostanie tekst aktu prawnego.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP