Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zarezerwowania w budżecie odpowiedniej kwoty pieniędzy tak, by zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ....objęły wszystkie

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie zarezerwowania w budżecie odpowiedniej kwoty pieniędzy tak, by zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ....objęły wszystkie

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań z mieszkańcami pojawiają się obawy związane ze zmianą w ustawie Kodeks pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczącą urlopów rodzicielskich, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r. Możliwość wykorzystania dłuższego urlopu będzie dotyczyć rodziców dzieci urodzonych po 17 marca 2013 r., którzy 1 września będą jeszcze na urlopie macierzyńskim.

   Rodzice zwracają również uwagę, że pojawia się element gorszego traktowania dzieci, które urodzą się przed 17 marca, ponieważ na dalszym etapie rozwoju rocznik 2013 będzie oceniany całościowo bez względu na miesiąc urodzenia i będzie już na przykład podlegał obowiązkowi szkolnemu od 6. roku życia.

   Ze względu na pojawiające się w mediach informacje, że termin nie został wyznaczony na 1 stycznia, ponieważ byłoby to zbyt duże obciążenie dla budżetu, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, jak duża byłaby to kwota.

   Zwracam się również z pytaniem, czy ze względu na powagę sytuacji i argumenty przedstawione przez rodziców Pan Minister mógłby zarezerwować w budżecie odpowiednią kwotę pieniędzy, tak by zmiana w ustawie objęła wszystkie dzieci urodzone w roku 2013?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 11 lutego 2013 r.

 
 
..............................................................
 
 

 W odpowiedzi na pismo nr SPS-024-3380/13 z dnia 19 lutego br., przy którym zostało przesłane zapytanie posła Artura Dunina w sprawie zarezerwowania w budżecie odpowiedniej kwoty pieniędzy, tak aby zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące urlopów rodzicielskich objęły wszystkie dzieci urodzone w 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.

   W wygłoszonym przez prezesa Rady Ministrów exposé w październiku 2012 r. znajduje się zapowiedź m.in. wydłużenia z pół roku do roku urlopu macierzyńskiego. Premier powiedział ˝Chciałbym, aby projekt wszedł w życie w roku 2013. Myślę, że realne jest późne lato˝.

   Aktualnie właściwy resort prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy. Ze względu na okres niezbędny do przeprowadzenia zmian legislacyjnych wstępna data wejścia w życie nowych rozwiązań została wyznaczona na 1 września 2013 r.

   Odnośnie do pytania jak duża byłaby kwota, gdyby objąć wszystkie dzieci urodzone w 2013 r., informuję, że szacunki skutków finansowych projektowanej ustawy skierowanej przez ministra pracy i polityki społecznej w dniu 8 listopada 2012 r. do uzgodnień resortowych zostały dokonane przez projektodawcę. Szacunki te mogą się zmieniać w zależności od zakresu proponowanych rozwiązań.

   Natomiast według wstępnych szacunków resortu finansów przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni dodatkowo dla każdych 10 tys. osób oznaczałoby wzrost wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na zasiłki macierzyńskie za ten okres (26 tygodni) o kwotę ok. 148 mln zł (przyjmując wysokość dzienną zasiłku macierzyńskiego w styczniu 2013 r. 81,29 zł) oraz dodatkowe wydatki budżetu państwa w kwocie ok. 41 mln zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty wypłaconych zasiłków macierzyńskich.

   Prace legislacyjne nad projektem ustawy nie zostały zakończone i nie zapadły ostateczne decyzje, które będą miały wpływ na skutki finansowe projektowanych rozwiązań. W prowadzonych dyskusjach w zakresie kształtu dodatkowych uprawnień związanych z rodzicielstwem oprócz zgłaszanych oczekiwań społecznych niezbędne byłoby również uwzględnienie możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, który gwarantuje wypłacalność świadczeń z tego funduszu. Po wypracowaniu zatem pewnego kompromisu oraz przyjęciu przez Radę Ministrów ostatecznych decyzji w zakresie kształtu proponowanych uprawnień rodzicielskich w pracach nad projektem budżetu na rok 2014 niezbędne będzie uwzględnienie skutków finansowych przyjętych zmian.

   Sekretarz stanu

   Janusz Cichoń

   Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP