Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na opiekę geriatryczną

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na opiekę geriatryczną

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań w terenie z mieszkańcami pojawiają się pytania dotyczące dalszego finansowania opieki zdrowotnej osób starszych. Temat opieki geriatrycznej stał się tematem debaty społecznej po deklaracji Jurka Owsiaka, że część tegorocznej zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie przeznaczona właśnie na ten cel.

   Wśród moich rozmówców pojawia się obawa, że mówiąc wprost, orkiestra zakupi odpowiedni sprzęt do opieki nad osobami starszymi i nie będzie on wykorzystywany ze względu na brak odpowiedniego finansowania obsługi lekarskiej.

   W związku z tym zwracam się z pytaniem do Pana Ministra: Czy według Pana nie należałoby w tej sytuacji zwiększyć środków przeznaczonych na opiekę geriatryczną?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 18 lutego 2013 r.

 

...............................................

 

 Szanowna Pani Marszałek! W związku z zapytaniem pana Artura Dunina, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piśmie z dnia 22 lutego 2013 r., znak: SPS-024-3490/13, w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na opiekę geriatryczną uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

   Odpowiadając na pytanie odnoszące się do zwiększenia puli środków finansowych przeznaczonych na leczenie pacjentów w oddziałach geriatrycznych, uprzejmie informuję, że w ciągu ostatnich 7 lat wzrosło także finansowanie świadczeń geriatrycznych. Aby zobrazować pozytywne zmiany w tym zakresie, załącznik do niniejszego pisma przedstawia dane dotyczące kontraktowania świadczeń w zakresie geriatrii - świadczenia ambulatoryjne i leczenie szpitalne, które pokazują progresję w zabezpieczaniu świadczeń opieki geriatrycznej oraz w zwiększaniu nakładów finansowych na opiekę nad osobami starszymi. W ciągu ostatnich 7 lat nakłady na świadczenia geriatryczne wzrosły prawie trzykrotnie (wzrost z 14 733 045 zł w 2005 r. do 57 609 423 zł w 2012 r., tj. o 291%). O ponad 50% wzrosła w tych latach liczba umów (z 78 w 2005 r. do 118 w 2012 r.) i liczba świadczeniodawców (z 64 w 2005 r. do 96 w 2012 r.); progresja odnosi się w głównej mierze do wartości świadczeń w leczeniu szpitalnym (z 13 650 769 zł w 2005 r. do 54 507 002 zł w 2012 r., tj. 299%), liczby umów (z 16 w 2005 r. do 39 w 2012 r., tj. o 143%) oraz do liczby świadczeniodawców (z 16 w roku 2005 do 39 w roku 2012 r., tj. o 137,5%).

   Ministerstwo Zdrowia podjęło także działania na rzecz zwiększenia dostępu i poprawienia jakości opieki geriatrycznej w Polsce. W tym celu przygotowywany jest projekt standardu opieki geriatrycznej, który obecnie weryfikowany jest pod kątem merytorycznym oraz formalnoprawnym. Przygotowywane są i weryfikowane także projekty rekomendacji zmian w opiece geriatrycznej oraz rekomendacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie do wdrożenia procedur geriatrycznych w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej.

   Jednym z efektów prac było także wprowadzenie od 1 stycznia 2012 r. do opieki szpitalnej procedury medycznej pn. ˝Całościowa ocena geriatryczna˝ (COG). Procedura ta wyceniona została przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 3 punkty (156 zł). Obecnie trwają prace zmierzające do wdrożenia procedury COG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Igor Radziewicz-Winnicki

   Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP